Pakume õigusabi igas valdkonnas:

Vajadusel aitame Teid igas valdkonnas - nii töövaidluste puhul, trahvide vaidlustamisel, võlanõustamisel kui kõikides teistes valdkondades!

LOE VEEL

Tööõigus

Olete tööandja või töötaja? Probleemide ja vaidluste korral aitame Teid nii pretensioonide kirjutamisega kui esindamisega töövaidluskomisjonis!

LOE VEEL

Liiklusõigusalane nõustamine

Tihtipeale ei olda nõus ametnike poolt määratletud rikkumis(t)e sisuga - samuti ei tunta enda õigusi tõendite olemasolu kontrollil.

LOE VEEL
Vaidlused

Vaidlused

Lepingud

Lepingud

Nõustamine

Nõustamine

Halvasti korraldatud ühistu üldkoosolek võib viia kohtusse

Kord aastas toimuv korteriühistu üldkoosolek on ühistu aasta vaieldamatu tippsündmus, kuid paraku võib koosoleku valesti planeerimine endaga kaasa tuua halvimal juhul isegi kohtutee.

Eesti Korteriühistu Liidu juristidel on igapäevaselt käsil 60-90 juhtumit, kus ühistu liige on protestinud ühistu üldkoosoleku otsuste vastu ning harvad pole juhud, kus ühistuliikme kohtutee üldkoosoleku otsuste tühistamiseks on päädinud suisa riigikohtu otsustega. …

Probleem:

Kord aastas toimuv korteriühistu üldkoosolek on ühistu aasta vaieldamatu tippsündmus, kuid paraku võib koosoleku valesti planeerimine endaga kaasa tuua halvimal juhul isegi kohtutee.

Lahendus:

Üldkoosoleku korraldamisel ja -pidamisel tuleks selgeks teha seadusest tulenevad nõuded ning nendest juhindudest korrapäraselt üldkoosolek kokku kutsuda ning pidada.

Toomas Hendrik Ilves:

Minu meelest ei tohi aga õigus muutuda kellegi, ka mitte enamuse pelgaks tahteavalduseks. Selle asemel – või vähemalt kõrval – peab õigus looma erinevate huvide tasakaalu, taotlema õiglust, olema suunatud tänaste ja tulevate põlvede heaolule.
Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi president